Asumiņ
Avtokad
Avtokam
Babich
Duet
Dzhip
Estonia-Pirtnieks
Estonia-Rukuts
Esttek
GA
Glavlenavtotrans
GM
IMZ
Izh
Kharkiv
Kiev
KIM
Klimov
Kommunar
Krasny Putilovets
KVN
Leningrad
MADI
Muravey
Murena
Pangolina
Peppi
REAF
Samavto
Selija
Severodonetskaya RemBaza
SKEM
SMZ
TARZ
Vishnyakov
VNIITE
ZiL
ZiS