1993-1998 Mitsubishi Minica Toppo
Mk 2

Made in:
JP Kurashiki, Okayama (Mizushima Plant)

Advertising

1993-1994 Mitsubishi Minica Toppo
1993-1997 Mitsubishi Minica Toppo
1997-1998 Mitsubishi Minica Toppo
1997-1998 Mitsubishi Minica Toppo Town Bee

Comments

Author Message