2012 Japan

Top 10 Models:

Top 10 Makes:

1 Toyota
1603150
2 Nissan
506518
3 Honda
423904
4 Mazda
165755
5 Subaru
108071
6 Suzuki
88181
7 Mitsubishi
60397
8 Isuzu
59805
9 Lexus
43657
10 Hino
42463