Since 2019 Subaru Chiffon
Origin: JP Japan

Mk 2

Made in:
JP Nakatsu, Oita (Daihatsu Kyushu) (2019-2021)
JP Ryuo, Shiga (Daihatsu Shiga Plant)

Advertising

Since 2019 Subaru Chiffon
Since 2019 Subaru Chiffon Custom

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...